Ekologija in učinkovita raba energije > Energetika Ljubljana d.o.o.

Energetika > Energetika Ljubljana d.o.o.

Področja in reference > Energetika Ljubljana d.o.o.

Procesna tehnika > Energetika Ljubljana d.o.o.

Stavbna tehnika > Energetika Ljubljana d.o.o.

SODOBNE TEHNIKE NAČRTOVANJA

OPIS

Sistemi za proizvodnjo visokotlačne, srednjetlačne in nizkotlačne pare, izdelava reducirnih postaj, sistemi za distribucijo pare in kondenzata, vročevodni sistemi, priprava kotlovske vode, sistemi izrabe odpadne toplote, prezračevanje kotlovskih blokov, sanacija hrupa, skladiščenje in distribucija kemikalij, sanacija vročevodnih omrežij, …

PODATKI