Področja in reference

PREKO 800 REFERENČNIH PROJEKTOV

Energetika - REFERENCE

Kot osnovna dejavnost podjetja predstavlja jedro znanj in izkušenj. Pokrivamo celoten spekter industrijskih postrojenj, predvsem pa srednje in velike industrijske sisteme za proizvodnjo elektrike, toplotne in hladilne energije.

Izkušnje in znanja pridobljena na kompleksnih energetskih postrojenjih nam dajejo fleksibilnost in ideje za inovativne in učinkovite projektne rešitve ne glede na to ali gre za enostavne ali pa velike sisteme.

Tekstina d.o.o.

Energetski sistemi za distribucijo pare in vroče vode.

Revoz d.d.

Sistemi iz področja toplotne energije, hladilnih sistemov in dušenja hrupa.

Petrol d.d.

Sistemi s področja energetike in učinkovite rabe energije

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Sistemi za proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov, podporni energetski sistemi, sistemi klimatizacije, prezračevanja in ODT,…

Pivovarna Union d.o.o.

Sistemi za proizvodnjo pare in vroče vode (kotlovnica) in distribucijo energetskih medijev.

Tina d.o.o.

Celostna izgradnja proizvodnega obrata, sistemi za proizvodnjo prehrambenih izdelkov, podporni energetski sistemi, sistemi klimatizacije, prezračevanja…

SIMES d.o.o.

Sistemi za proizvodnjo in distribucijo energetskih medijev, dušenje hrupa.

Ponawalla Science Park B.V.

Sistemi za proizvodnjo in distribucijo energetskih medijev, predizolirani parvodi, dušenje hrupa.

Inštitut Jožef Stefan

Toplovodni sistemi, ekonomika investicije biomasne kotlovnice s parnno turbino, izraba odpadne toplote.

Lek d.d.

Sistemi iz področja proizvodnje in distribucije pare, kondenzata, vroče vode, hladilne vode, glikoski sistemi, tehnološke vode, plina, komprimiranega zraka. Pregledi in specifikacija tehnološke opreme, sistemi farmacevtskih vod, prezračevalni sistemi, …

Energetika Ljubljana d.o.o.

Sistemi za proizvodnjo visokotlačne, srednjetlačne in nizkotlačne pare, izdelava reducirnih postaj, sistemi za distribucijo pare in kondenzata, vročevodni sistemi, priprava kotlovske vode, sistemi izrabe odpadne toplote, prezračevanje kotlovskih blokov, sanacija hrupa, skladiščenje in distribucija kemikalij, sanacija vročevodnih omrežij, …

Knauf Insulation d.o.o.

Sistemi za filtracijo tehnološke vode, proizvodnja in distribucija hladilnih medijev.

Krka d.d. Novo mesto

Sistemi iz področja proizvodnje in distribucije purificirane vode, filtracija rečne vode, priprava stoplne vode, čiščenje vod, distribucija topil, tehničnih plinov, vakuuma in ostali tehnološki mediji. Energetski sistemi za proizvodnjo in distribucijo pare, kondenzata, vroče vode, hladilne vode, glikoski sistemi, tehnološke vode, plina, komprimiranega zraka. Sistemi vročevodnih in parnih kotlovnic, hladilnih agregatov, kompresorjev,…

Tanin Sevnica d.d.

Sistemi za proizvodnjo industrijske pare za potrebe tehnologije in kogeneracije s parno turbino, hladilni sistemi, procesni sistemi za proizvodnjo tanina, furfurala, natrijevega acetata, pelet,… Sklopi energetskih medijev, skladiščenja nevarnih tekočin,…