Ekologija in učinkovita raba energije > Inštitut Jožef Stefan

Energetika > Inštitut Jožef Stefan

Področja in reference > Inštitut Jožef Stefan

Stavbna tehnika > Inštitut Jožef Stefan

SODOBNE TEHNIKE NAČRTOVANJA

OPIS

Toplovodni sistemi, ekonomika investicije biomasne kotlovnice s parnno turbino, izraba odpadne toplote.

PODATKI