Ekologija in učinkovita raba energije > Krka d.d. Novo mesto

Energetika > Krka d.d. Novo mesto

Področja in reference > Krka d.d. Novo mesto

Procesna tehnika > Krka d.d. Novo mesto

Stavbna tehnika > Krka d.d. Novo mesto

SODOBNE TEHNIKE NAČRTOVANJA

OPIS

Sistemi iz področja proizvodnje in distribucije purificirane vode, filtracija rečne vode, priprava stoplne vode, čiščenje vod, distribucija topil, tehničnih plinov, vakuuma in ostali tehnološki mediji. Energetski sistemi za proizvodnjo in distribucijo pare, kondenzata, vroče vode, hladilne vode, glikoski sistemi, tehnološke vode, plina, komprimiranega zraka. Sistemi vročevodnih in parnih kotlovnic, hladilnih agregatov, kompresorjev,…

PODATKI