Ekologija in učinkovita raba energije > Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Energetika > Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Področja in reference > Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Procesna tehnika > Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Stavbna tehnika > Ljubljanske mlekarne d.o.o.

SODOBNE TEHNIKE NAČRTOVANJA

OPIS

Sistemi za proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov, podporni energetski sistemi, sistemi klimatizacije, prezračevanja in ODT,…

PODATKI

MLEKARNE

100kw