Področja in reference

PREKO 800 REFERENČNIH PROJEKTOV

Stavbna tehnika - REFERENCE

Pri izvedbi vseh objektov, ne glede na zasnovo, je stavbna tehnika strojniški temelj za funkcionalnost objektov. S široko paleto izkušenj in znanj na tem področju izdelamo tudi največje in najkompleksnejše stavbne sisteme s področja strojništva.

Revoz d.d.

Sistemi iz področja toplotne energije, hladilnih sistemov in dušenja hrupa.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Sistemi za proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov, podporni energetski sistemi, sistemi klimatizacije, prezračevanja in ODT,…

Tina d.o.o.

Celostna izgradnja proizvodnega obrata, sistemi za proizvodnjo prehrambenih izdelkov, podporni energetski sistemi, sistemi klimatizacije, prezračevanja…

Inštitut Jožef Stefan

Toplovodni sistemi, ekonomika investicije biomasne kotlovnice s parnno turbino, izraba odpadne toplote.

Calcit d.o.o.

Sistemi prezračevanaj in dušenja hrupa.

Lek d.d.

Sistemi iz področja proizvodnje in distribucije pare, kondenzata, vroče vode, hladilne vode, glikoski sistemi, tehnološke vode, plina, komprimiranega zraka. Pregledi in specifikacija tehnološke opreme, sistemi farmacevtskih vod, prezračevalni sistemi, …

Energetika Ljubljana d.o.o.

Sistemi za proizvodnjo visokotlačne, srednjetlačne in nizkotlačne pare, izdelava reducirnih postaj, sistemi za distribucijo pare in kondenzata, vročevodni sistemi, priprava kotlovske vode, sistemi izrabe odpadne toplote, prezračevanje kotlovskih blokov, sanacija hrupa, skladiščenje in distribucija kemikalij, sanacija vročevodnih omrežij, …

Knauf Insulation d.o.o.

Sistemi za filtracijo tehnološke vode, proizvodnja in distribucija hladilnih medijev.

Krka d.d. Novo mesto

Sistemi iz področja proizvodnje in distribucije purificirane vode, filtracija rečne vode, priprava stoplne vode, čiščenje vod, distribucija topil, tehničnih plinov, vakuuma in ostali tehnološki mediji. Energetski sistemi za proizvodnjo in distribucijo pare, kondenzata, vroče vode, hladilne vode, glikoski sistemi, tehnološke vode, plina, komprimiranega zraka. Sistemi vročevodnih in parnih kotlovnic, hladilnih agregatov, kompresorjev,…

Tanin Sevnica d.d.

Sistemi za proizvodnjo industrijske pare za potrebe tehnologije in kogeneracije s parno turbino, hladilni sistemi, procesni sistemi za proizvodnjo tanina, furfurala, natrijevega acetata, pelet,… Sklopi energetskih medijev, skladiščenja nevarnih tekočin,…