Ekologija in učinkovita raba energije > Tanin Sevnica d.d.

Energetika > Tanin Sevnica d.d.

Področja in reference > Tanin Sevnica d.d.

Procesna tehnika > Tanin Sevnica d.d.

Stavbna tehnika > Tanin Sevnica d.d.

SODOBNE TEHNIKE NAČRTOVANJA

OPIS

Sistemi za proizvodnjo industrijske pare za potrebe tehnologije in kogeneracije s parno turbino, hladilni sistemi, procesni sistemi za proizvodnjo tanina, furfurala, natrijevega acetata, pelet,… Sklopi energetskih medijev, skladiščenja nevarnih tekočin,…

PODATKI