Storitve

PREKO 800 REFERENČNIH PROJEKTOV

PROJEKTIRANJE

Akumulirana znanja in izkušnje pridobljena skozi leta delovanja s pridom uporabljamo na vseh stopnjah projekta. Kombinacija z novimi metodami projektiranja, predvsem z uporabo modernih in preizkušenih projektantskih orodij, tvori kvalitetne projekte. Ti v končni fazi predstavljajo optimalne rešitve za investitorje, izvajalcem pa predstavljajo uporabno in natančno dokumentacijo za tekočo izvedbo projekta v fazi izgradnje. Razumemo kako pomembni so projekti zaključenih del, zato z novimi možnostmi ponujamo uporabne projekte izvedenih del, ki lahko živijo na dosegu klika z vsemi informacijami o projektu.

Tridimenzionalni način izdelave načrtov in povezava le teh s podatkovnimi bazami za generiranje zanesljivih popisov so tako v IEM standard že dolga leta. V sestavu z dragocenimi inženirskimi znanji in izkušnjami tako tvorijo dokumentacijo, ki predstavlja tehnično dovršen projekt, ne glede na fazo in stopnjo zahtevnosti.

EKONOMSKA INVESTICIJA

Pri investicijskih odločitvah je globalni pogled na projekt in široko inženirsko znanje ključno za realno ovrednotenje projekta. O rentabilnosti projekta velikokrat odločajo detajli in pravilne prilagoditve že v idejni fazi. Kljub temu, da je ob ekonomskih odločitvah projekt navadno v začetni fazi, pa je potrebno poznati vse detajle in morebitne skrite težave kot tudi priložnosti, ki lahko sledijo v nadaljevanju ob izvedbi.

Ne glede na to ali gre za Študije izvedljivosti, Prijave na razpise, Pripravo razpisne dokumentacije ali Subvencije naša širina znanj, izkušenj in referenc skozi več kot 20 let uspešne izvedbe tovrstnih projektov priča o tem, da v IEM znamo zanesljivo ovrednotiti projektne načrte tudi skozi ekonomski vidik investicije.

INŽENIRING IN SVETOVANJE

Izgradnja in zagon načrtovanega sistema je bistvo projekta. Ker v IEM izdelujemo projekte razumemo, kako morajo sistemi delovati, zato je izvedba le teh logično nadaljevanje projektne zgodbe. Vodenje po projektu naročnika ali našem projektu, vključno z dobavo in vgradnjo različne strojne opreme je naloga, ki jo na željo naročnika izpeljemo kot del osnovnega projekta na ključ ali pa ločeno.

Strokovna svetovanja so tisti del načrtovanja ali izvedbe, kjer štejejo predvsem izkušnje v kombinaciji s specifičnimi znanji na posameznih področjih. V našem podjetju je na voljo veliko obojega, zato smo velikokrat poklicani ravno z željo po neodvisnem, tehtnem, predvsem pa strokovnem svetovanju na področjih ki jih obvladamo.

STROKOVNI NADZOR IN KOORDINACIJA

Kot del projektnega toka izvajamo strokovne nadzore in koordinacije tako med izdelavo projektne dokumentacije kot tudi med izvedbo. Ker je za tovrstno delo potreben skupek znanj iz sklopa načrtovanja in izvedbe iz že naštetih kompetenc v našem podjetju sledi, da smo vedno kos tudi nalogam na tem področju. Tako izvajamo Projektantski nadzor, Gradbeni nadzor in koordinacijo del na gradbišču.

DIMENZIONIRANJE TLAČNIH SISTEMOV

Načrtovanje energetskih in procesnih sistemov je pogosto močno povezano z načrtovanjem tlačnih sistemov. Na tem področju smo razvili specialna znanja, podprta z računalniškimi sistemi, kar nam omogoča načrtovanje povezanih tlačnih komponent kot celoto, to pa lahko bistveno vpliva na zanesljivost načrtovanega sistema. Ker gre v tem primeru za kompleksno načrtovanje, uporabljamo za tovrstne izračune svetovno priznano programsko opremo, kar v kombinaciji s specialnim tehničnim znanjem projektantov zagotavlja kvaliteten načrt tlačnih sistemov in opreme.